Fizyka
Misiek12222
2017-06-25 04:54:59
Jaka jest energia kinetyczna punktu materialnego o masie m, poruszającego się z prędkością liniową V 1) po torze prostoliniowym, 2) po torze kołowym o promieniu R
Odpowiedź
bartass854
2017-06-25 08:59:56

Energia   kinetyczna   to  jest   energia   ciał będących   w   ruchu. Określa  ją   wzór : Ek =  (mv2) /2. Jednostka: [Ek] =[ kg *  (  m/s) ^2 ] = [ (kg  *  m/s *  m/s ] =  [ kg  *  m/s2  * m]= [N *m] =[J].. W   ruchu  jednostajnym   po   okręgu   v =  2*pi* R /  T  ;   gdzie  R -  promień   okręgu w  [m] ; T -  okres  -   czas jednego   pełnego   obrotu   w  [s]. Podstawiam   za   V: Ek =  [ 2m*pi *  R^2) / T^2. Jednostka: [Ek] =[ kg *(m2 /s2)] =  [  N *m ] = [J]. Zapamiętaj !  Energia   kinetyczna   jest   wprost proporcjonalna    do   masy   ciała    i   do   kwadratu    jego   prędkości. Jeżeli   prędkość   V   jest   wyrażona   w  [km /h] podziel   to przez   3,6. Otrzymasz   wówczas    prędkość  w   [m/s]. Np:   72 [km/h] /3,6 =   20 [m/s].

aga19985
2017-06-25 09:01:11

1.  Po torze prostoliniowym: [latex]E_{k} = frac{mv^{2}}{2}[/latex] 2.  Po torze kołowym o promieniu R: [latex]v = 2 pi Rf\\E_{k}} = frac{m(2 pi Rf)^{2}}{2} = 2m pi^{2}R^2}f^{2}[/latex] [latex]lub:\v = frac{2 pi R}{T}\\E_{k} ={frac{m(2 pi R)^{2}}{T^{2}}cdotfrac{1}{2} = frac{2m pi^{2}R^{2}}{T^{2}}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź