Matematyka
Tina1400
2017-06-21 23:22:10
pomocy pomuszcie z zadaniami z działu graniastoslupy
Odpowiedź
szejkxD
2017-06-22 05:55:12

zad1 wszystko obliczmy stosując tw.Pitagorasa a) mamy prostokąt o wymiarach 4 X10 przekątna tego prostokąta d 4²+10²=d² 16+100=d² d²=116 d=√116 d=2√29 b)prostokąt o wymiarach 9X3 przekątna d 9²+3²=d² 27+9=d² d²=36 d=√36 d=6 zad2 przeciwprostokatna d jest przekątną trójkąta prostokątnego a)4²+8²=d² 16+64=d² d²=80 d=√80 d=4√5 b)prostokąt o wymiarach 5 X5√3 przekątna d jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego 5²+(5√3)²=d² 25+75=d² d²=100 d=√100 d=10 c)prostokąt o wymiarach 2√5X6√2 (2√5)²+(6√2)²=d² 20+72=d² d²=92 d=√92 d=2√23 zad3 a)mamy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 2√3 i2 i przeciwprostokątną p (przekątna graniastosłupa) (2√3)²+2²=p² 12+4=p² p²=16 p=√16 p=4 b) trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 12 i 5 i przeciwprostokątna p (przekątna graniastosłupa) 12²+5²=p² 144+25=p² p²=169 p=√169 p=13 c)trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 3√2 i 6 i przeciwprostokatną p (przekątną graniastosłupa) (3√2)²+6²=p² 18+36=p² p²=54 p=√54 p=3√6

Dodaj swoją odpowiedź