Matematyka
10wiki10
2017-06-25 06:10:09
1. Zaznacz na osi liczbowej przedziały ⟨-3,5 ) 〈-2,7 〉, a następnie wyznacz AuB, AnB, A/B. 2. Dana jest funkcja linowa f(x )=2x+3 a) sporządź wykres tej funkcji b) sprawdź, czy punkt (1, 6) należy do wykresu funkcji c) napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do danej funkcji i przechodzi przez punkt (2,-3)
Odpowiedź
konrad90123
2017-06-25 12:17:34

proszę:) mam nadzieję ze Bedzie widać

Dodaj swoją odpowiedź