Chemia
lalkaa56456
2017-06-25 06:44:19
Uczeń dodał do 250 cm sześciennych wody 240 g Pb(NO3)2 i energicznie wymieszał substancje, temperatura roztworu wynosiła 60 stopni celcjusza. 1.Wykonaj obliczenia i ustal Korzystając z wykresu przedstawiającego zależności rozpuszczalności soli od temperatury, czy powstał roztwór nasycony. 2.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Z góry dziękuje :)
Odpowiedź
xKarla1998x
2017-06-25 11:06:22

1) R(60°C) = 95 g / 100 g wody 250 cm³ wody to 250 g, bo d = 1 g/cm³. Wyprowadzamy proporcję; 95 g soli rozpuszcza się w 100 g wody. x g soli rozpuszcza się w 250 g wody. 95 g ------------ 100 g x g ------------- 250 g x = 250 g * 95 g / 100 g = 237,5 g Wniosek: Powstał roztwór nasycony. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) ms = 237,5 g mr = 237,5 g + 250 g = 487,5 g  Cp = ms * 100% / mr  Cp = 237,5 g * 100%  487,5 g ≈ 48,72 % Stężenie tego roztworu wynosi ok. 48,72%. Nie cała sól się rozpuściła, więc liczymy tylko stężenie tej soli rozpuszczonej w wodzie.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;-) :-)

Dodaj swoją odpowiedź