Chemia
grundzia
2017-06-25 06:51:09
Zad.8 Wskaż wodorotlenek który ma silne właściwość higroskopijne: A. Al (OH)3 B. Mg (OH)2 C. NaOH D. Fe (OH)3 Zad.12 Pierwiastek E którego atom w stanie podstawowym ma konfigurację 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 leży w trzecim okresie układu okresowego i w grupie: A.2 B.4 C.6 D.16 Zad.14 Wybierz zestaw w którym podano wyłącznie wzory sumaryczne tlenków niemetali : A.H2O,NO2,SO2 B. CaO, K2O, CO C.MgO, Al2O3,P4O10 D. CO,CaO, ZnO Zad.16 Okres połowicznego rozpadu izptopu kobaltu 60Co jest równy 5lat. Jaką masę będzie miała próbka o poczatkowej masie 30g po upływie 15lat? A.12.5g B.10g C. 5g D.3,75g Zad.20 W cząsteczce trans-but-2-enu (trans-2-butenu) w tej samej płaszczyźnie leżą: A.tylko 2 atomy węgla B.tylko 4 atomy węgla C. 4 atomy węgla i 2 atomy wodoru D. 2 atomy węgla i 2 atomy wodoru Zad.22 w załączniku
Odpowiedź
koralwojo
2017-06-25 12:47:06

zad 8) C Wodorotlenek sodu jest silnie higroskopijny. zad 12) D Konfiguracja 3s² 3p⁴ powłoki walencyjnej wskazuje na blok energetyczny p i co za tym idzie ----> grupa 16. zad 14) A Wodór, azot i siarka to niemetale. zad 16) D Na początku - 30 g Po upływie 5 lat - 0,5 * 30 g = 15g Po upływie 10 lat - 0,5 * 15 g = 7,5 g Po upływie 15 lat - 0,5 * 7,5 g = 3,75 g zad 20) C Struktura związku przedstawiona w załączniku. Czarne kliny oznaczają atomy ponad płaszczyzną. Kreskowane oznaczają te pod płaszczyzną. zad 22) B Alanina łączy się z glicyną wiązaniem peptydowym. Ala - (-CONH)- Gly ;-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź