Fizyka
asia2256
2017-06-25 10:22:59
Potrzebuję dokładnego wyjaśnienia: jeżeli mam [N/N/kg] = [N*kg/N] = [kg] więc dlaczego przez analogię 2/2/2 = 0.5 a nie 2? 2. to samo kg*m^2/s/m = kg*m/s a nie kg*m^3/s
Odpowiedź
blondii205
2017-06-25 10:56:37

Wszystko zależy od tego co przez co dzielimy: 1/(1/2)=1* 2/1=2/1=2 (1/1)/2=1/2 Z Twojego zapisu (powyżej) nie można tego wywnioskować i np.: 2/(2/2)=2/1=2 (2/2)/2=1/2 1. [N/N/kg] = [N*kg/N] = [kg] bo [N] dzielimy przez [N/kg] więc mamy [N *kg/N]=[1*kg/1]=[kg] 2. [kg*m^2/s/m]=[kg*m^2/s *1/m]=[kg*m/s *1/1]= [kg*m/s]

karolusia22
2017-06-25 10:57:52

Witaj :) Cały problem bierze się z nieprecyzyjnego ( żeby nie powiedzieć: niechlujnego) zapisu tego typu działań zastępującego zapis posługujący się główną kreską ułamkową. Nieprecyzyjność takiego zapisu można usunąć posługując się nawiasami okrągłymi(), kwadratowymi [] lub klamrowymi {}. * [N/N/kg] (wynikający ze wzoru m = F/a) powinien być zapisany:   [N / (N/kg)] i wtedy wynik w [kg] jest oczywisty * kg*m²/s/m (wynikający ze wzoru p = L/r) powinien być zapisany:   (kg*m²/s)/m i wtedy wynik kg*m/s jest również oczywisty.

Dodaj swoją odpowiedź