Matematyka
aleksandra0403
2017-06-25 10:29:49
Liczba 5^2 * 16^−2 jest równa ?
Odpowiedź
cyycurs50
2017-06-25 14:20:34

5^2 * 16^−2 = 25/16^2=25/256=0,0977 Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna

wild66
2017-06-25 14:21:49

[latex]5^2cdot16^{-2}=5^2cdotleft(cfrac{1}{16} ight)^2=left(cfrac{5}{16} ight)^2=cfrac{5^2}{(2^4)^2}=cfrac{5^2}{2^8}=cfrac{25}{2^8}[/latex] Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Dodaj swoją odpowiedź