Chemia
pyć007
2017-06-25 10:50:19
1. W 500cm3 roztworu CuSO4 o gęstości 1,12g/cm3 znajduję się 40g tej soli. Oblicz stężenie molowe i procentowe roztworu. 2. Należy przygotować 400cm3 roztworu NaOH (zmień na dm3) o stężeniu 0,1 mol/dm3. Oblicz ioe moli oraz ile g NaOH należy odważyć w celu przygotowania tego roztworu. 3. Do dysocjacji mamy kwas siarkowy (VI) H2SO4 o stężeniu 96% i gęstości 1,84 g/cm3. Ile cm3 tego kwasu należy odważyć, aby przygotować 500cm3 roztworu o stężeniu 0,2mol/dm3 (roztworu H2SO4)
Odpowiedź
gms
2017-06-25 17:15:54

Witaj :) Zad. 1. Dane:                                         Szukane: Vr = 500 cm³ = 0,5 dm³              mr = ? dr = 1,12 g/cm³                           ns= ? ms = 40 g Na początek policzmy sobie masę roztworu: dr= mr/Vr /*Vr dr*Vr = mr mr = 1,12 g/cm³*500 cm³ mr = 560 g Cp = (ms/mr)*100% Cp = (40 g/560 g)*100% Cp = 7,14% Teraz stężenie molowe, najpierw masa molowa CuSO4: [latex]M_{CuSO_{4}}=160g/mol[/latex] n = m/M n = 40 g/(160 g/mol) n = 0,25 mola Cm = n/V Cm = 0,25 mola/0,5 dm³ Cm = 0,5 mol/dm³ Odp: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 7,14%, a molowe 0,5 mol/dm³ Zad. 2. Dane:                                                   Szukane: Vr = 400 cm³ = 0,4 dm³                        n = ? Cm = 0,1 mol/dm³                                ms = ? Rozwiązanie: Cm = n/V /*V n = Cm*V n = 0,1 mol/dm³*0,4 dm³ n = 0,04 mola Masa molowa NaOH: [latex]M_{NaOH}=40g/mol[/latex] n = m/M /*M n*M = m 0,04 mola*40 g/mol = m m = 1,6 g Odp: Do sporządzenia tego roztworu będziemy potrzebować 0,04 mola NaOH, 1,6 g NaOH. Zad. 3. Na początek obliczam stężenie molowe 96% roztworu kwasu siarkowego(VI): 96 g/(98 g/mol) = 0,9796 mola - tyle jest moli kwasu w 100 g tego roztworu Teraz obliczam objętość 100 g tego roztworu: 100 g/(1,84 g/cm³) = 54,35 cm³ = 0,05435 dm³ Liczę stężenie molowe: Cm = 0,9796 mola/0,05435 dm³ Cm = 18,02 mol/dm³ Krzyż stężeń: 18,02M                  0,2-0 = 0,2                 0,2M 0M                         18,02-0,2 = 17,82 17,82x + 0,2x = 0,5 dm³ 18,02x = 0,5 dm³/18,02 x = 0,02777 dm³ 17,82*0,02774 dm³ = 0,494 dm³ 0,2*0,02774 dm³ = 0,006 dm³  Odp: Do sporządzenia takiego roztworu kwasu należy użyć 6 cm³ kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 96%.

Dodaj swoją odpowiedź