Fizyka
kko
2017-06-25 11:17:39
Fizyka, proszę o pomoc. napiecie
Odpowiedź
matrixckpl
2017-06-25 14:01:23

3. [latex]E= U_{R1}+ U_{R2} [/latex] [latex] U_{R1}=E- U_{R2}=5V-2V=3V [/latex] [latex] U_{R2}= U_{R3}+U_{R4} [/latex] [latex] U_{R3}= U_{R2}-U_{R4} =2V-1,5V=0,5V[/latex] 4. [latex] I_{R3}= I_{R4}=1A [/latex] [latex] I_{R1}= I_{R2}+ I_{R3}=0,5A+1A=1,5A [/latex] 5. [latex] R_{1} = frac{U_{R1}}{ I_{R1}} = frac{1,5V}{1,5A}=1 [/latex]Ω [latex] U_{R2}=E- U_{R1}=5V-1,5V=3,5V [/latex] [latex] R_{2}= frac{ U_{R2} }{ I_{R2} }= frac{3,5V}{0,5A}=7 [/latex]Ω [latex] U_{R2}= U_{R3}+ U_{R4} [/latex] [latex] U_{R3}=U_{R2}- U_{R4}=3,5V-1,5V=2V [/latex] [latex] R_{3}= frac{ U_{R3} }{ I_{R3} }= frac{2V}{1A} =2 [/latex]Ω [latex] R_{4} = frac{ U_{R4} }{ I_{R4} }= frac{1,5V}{1A}=1,5 [/latex]Ω

Dodaj swoją odpowiedź