Fizyka
Krzysiek058
2017-06-22 00:03:10
Wyznacz graficznie w zeszycie wypadkową sił f1 i f2 o zerotach zgodnych, wiedzac , ze. F1 =50N f2 = 10N
Odpowiedź
zeleazak
2017-06-22 01:20:53

Witaj;) Mają zgodne zwroty, czyli obie siły działają w tą samą stronę: Więc siła wypadkowa to suma tych dwóch wektorów, dwóch sił: [latex]F_w=F_1+F_2\F_1=50N\F_2=10N\F_w=50N+10N=60N[/latex] W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź