Matematyka
przemek122
2017-06-25 13:41:09
Dany jest trójkąt równoboczny o boku długości [latex]a[/latex]. Z każdego wierzchołka trójkąta zakreślono łuki okręgów łączące środki dwóch boków trójkąta.Oblicz pole obszaru ograniczonego łukami okręgów wiedząc, że [latex]7a[/latex] jest równe polu trójkąta o bokach długości [latex]x=13[/latex] , [latex]y=14[/latex] , [latex]z=15[/latex] Z góry dziękuję , i przypominam że sam wynik nie wystarczy . Rysunek mile widziany.
Odpowiedź
konto15
2017-06-25 18:34:05

Rozwiązanie w załączniku :)

Dodaj swoją odpowiedź