Przedsiębiorczość
ILoveRock
2017-06-25 14:08:29
Średnia arytmetyczna kosztu wykonania usługi wynosiła 35zł. Za 15 usług zapłacono 555zł. Wskaż jaki był koszt kolejnej usługi.
Odpowiedź
kiki55012
2017-06-25 20:10:50

Za 15 usług zapłacono 555 zł. Cenę kolejnej usługi oznaczę x. Czyli usług było w sumie 15+1=16, a średnia arytmetyczna kosztu wykonania usługi wynosiła 35zł, więc: [latex] frac{555+x}{16}=35 /*16\ frac{16(555+x)}{16}=560\555+x=560\x=560-555\x=5[/latex] Odp. Koszt kolejnej (szesnastej) usługi wynosił 5 zł.

Dodaj swoją odpowiedź