Matematyka
Piotrek1hero
2017-06-25 14:42:39
Ile jest liczb pięciocyfrowych, w których druga cyfra od lewej jest podzielna przez 3 ? Podaj dokładny opis losowania !!! Z dworca kolejowego odjeżdża w różne strony 10 pociągów. Na ile sposobów 6 różnych osób (2 kobiety, 4 mężczyzn) może wyruszać w podróż ? Podaj dokładny opis losowania
Odpowiedź
damek5588
2017-06-25 14:50:12

zadanie 1 Na pierwszym miejscu liczby może stać jedna z 9 cyfr {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, każda byleby nie 0, bo wtedy liczba byłaby trzycyfrowa. Na drugim miejscu może stać jedna z 3 cyfr {3,6,9}, bo ma to być liczba podzielna przez 3. Na miejscu 3., 4. i 5. może stać dowolna z 10 cyfr.  Tych liczb jest: 9*3*10*10*10=27 000. zadanie 2 Mamy: 2 strony, 10 pociągów, 6 osób. Pociągi i strony. Każdy z pociągów może pojechać w jedną z dwóch stron: [latex]2*2*2*2*2*2*2*2*2*2=2^{10}=1024[/latex] Jest 2024 kombinacji wyjazdów pociągów w różne strony. Teraz ludzie i pociągi. Każdy człowiek może wybrać jeden z 10 pociągów: [latex]10*10*10*10*10*10=10^6[/latex] Jest 1 000 000 kombinacji jak ludzi mogą się ulokować w pociągach. Strony, pociągi, ludzie: [latex]1024*10^6=1024000000[/latex] 6 różnych osób może wyruszyć w podróż na 1 024 000 000 sposobów. Liczę na naj M

Dodaj swoją odpowiedź