Chemia
Konto usunięte
2017-06-25 15:57:49
Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej rownianie reakcji hydrolizy stopionej i jednostopniowej dla K2S Al(NO3)3
Odpowiedź
paula23456
2017-06-25 18:37:40

K₂S  JEDNOSTOPNIOWA: K₂S + 2H₂O ------> 2KOH + H₂S S²⁻ + 2H₂O -----> 2OH⁻ + H₂S WIELOSTOPNIOWA: K₂S + H₂O -----> KOH + KHS KHS + H₂O -----> KOH + H₂S S²⁻ + H₂O ----> OH⁻ + HS⁻ HS⁻ + H₂O -----> H₂S + OH⁻ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Al(NO₃)₃ JEDNOSTOPNIOWA: Al(NO₃)₃ + 3H₂O -----> Al(OH)₃ + 3HNO₃ Al³⁺ + 3H₂O -----> Al(OH)₃ + 3H⁺ WIELOSTOPNIOWA: Al(NO₃)₃ + H₂O ------> Al(OH)(NO₃)₂ + HNO₃ Al(OH)(NO₃)₂ + H₂O ------> Al(OH)₂NO₃ + HNO₃ Al(OH)₂NO₃ + H₂O -------> Al(OH)₃ + HNO₃ Al³⁺ + H₂O ------> Al(OH)²⁺ + H⁺ Al(OH)²⁺ + H₂O -----> Al(OH)₂⁺ + H⁺ Al(OH)₂⁺ + H₂O ------. Al(OH)₃ + H⁺ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź