Matematyka
czeslaw77
2017-06-25 17:06:09
Dane są 3 odcinki o długościach a, b, c. Skonstruuj odcinek o długości x takiej, że [latex]cfrac{x}{c} = cfrac{a}{b}[/latex]. Informacja dla niezorientowanych: słowo "skonstruuj" oznacza, że wolno nam korzystać jedynie z cyrkla i linijki. Proszę o wykonanie rysunku i dokładny opis konstrukcji.
Odpowiedź
kasia1402
2017-06-25 18:13:50

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź