Matematyka
młoda1
2017-06-25 17:40:19
Wymiar posadzki do zalania 2m szerokości i 4 m długości grubość warstwy 6cm. Wymiary drugiej posadzki 8m szerokość i 9m długości grubosc warstwy 9cm. Oblicz ile potrzeba betonu do zalania. Proszę również o wyjaśnienie.
Odpowiedź
987d
2017-06-25 22:25:02

Po wylaniu posadzki powstanie prostopadloscian o wymiarach: a, b, c. Nalezy takze zamienic jednostki na jednakowe (cm na m). V=a*b*c I posadzka: a=2 m b=4 m c=6 cm = 0,06 m V₁=2*4*0,06 = 0,48 m³ II posadzka: a=8 m b=9 m c=9 cm = 0,09 m V₂=8*9*0,09 = 72*0,9 = 6,48 m³ V₁+V₂ = 0,48 + 6,48 = 6,96 m³

Dodaj swoją odpowiedź