Biologia
Milusia11
2017-06-25 19:29:39
Wymień dwie różnice w budowie celulozy i skrobi, które powodują, że cukry te mają różne właściwości fizykochemiczne
Odpowiedź
DanoneQx3
2017-06-25 19:50:13

Skrobia zbudowana jest amylozy i amylopektyny, które rozpuszczają się jedynie w gorącej wodzie, a w zimnej wodzie jest nierozpuszczalna, celuloza zaś zbudowana jest ze sztywnych długich włókien i nie rozpuszcza się w ogóle w wodzie. Skrobia może zostać enzymatycznie rozłożona przez wzgląd na budowę cząsteczki składa się ona bowiem z glukozy połączonej wiązaniami [latex] alpha-1,4- glikozydowymi[/latex]  oraz [latex] alpha -1,6-glikozydowymi [/latex] Zaś celuloza nie moze zostać enzymatycznie rozłożona w naszym przewodzie pokarmowym przez to, że wiązania w jej cząsteczce to wiązania [latex] eta-1,4- glikozydowe[/latex].

Dodaj swoją odpowiedź