Fizyka
Xej
2017-06-25 19:43:19
Oblicz ilość ciepła (J i kWh) przenikającego przez ścianę pomieszczenia o powierzchni 200 m^2 w ciągu 2 h. Grubość ściany=40 cm. Średni współczynnik przewodnictwa ciepła=0,5. T1=25 st. C T2=-10 st. C. Jaki to rodzaj transportu ciepła?
Odpowiedź
asia1008
2017-06-25 21:04:22

S=200 m^2 t=2 h δ=0,4 m λ=0,5 W/mK ΔT=T1-T2=25-(-10)=35 K Ilość ciepła Q=λSΔTt/δ Q=0,5*200*30*2*3600/0,4 Q=54 MJ 1 kWh=1000W*3600s=3,6 MJ Q=54/3,6=15 kWh jest to transport ciepła przez przewodzenie

Dodaj swoją odpowiedź